TÜRK VATANDAŞLIĞI

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 13 Mayıs 2022 tarihinde yeni değiştirilmiştir. Türk göçmenlik kanunundaki yeni düzenlemeler doğrultusunda, aşağıda belirtilen yatırım şartlarından birini yerine getiren yabancılar, aileleri ile birlikte Türk Vatandaşlığı alabilmektedir. üyeler:
Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?
Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

  • Seçenek (A), önümüzdeki 3 yıl içinde mülkün satılmaması koşuluyla, minimum 400.000 ABD Doları (veya eşdeğeri Türk Lirası) tutarında gayrimenkul yatırımı yapılmasını şart koşar. Asgari yatırım tutarı 1.000.000$’dan düşürüldü.
  • (B) Seçeneği, paraların en az 3 yıl süreyle Türk Bankalarından birinde tutulması şartıyla 500.000 ABD Doları nakit (veya Türk Lirası, Euro veya diğer para birimi cinsinden eşit değerde) Yatırılmasını öngörmektedir.
  • (C) seçeneği, en az 500.000 ABD Doları (veya Türk Lirası olarak eşdeğeri) tutarında sabit sermaye yatırımı yapılmasını gerektirmektedir. Bu yatırım TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanacaktır.
  • Seçenek (D), 500.000 ABD Doları tutarındaki Türk Devlet Tahvil ve Bonolarının en az 3 yıl elde tutulması şartıyla satın alınmasıyla Türk Vatandaşlığının kazanılabileceğini belirtir. Bu yatırım, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanır.
  • Seçenek (E), bir Türk gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yaparak veya alternatif olarak bir Türk Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun en az 500.000 ABD Doları tutarındaki hisselerini satın alarak Türk Vatandaşlığı kazanmanın mümkün olduğunu öngörmektedir.
  • (F) seçeneği, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanan bir Bireysel Emeklilik Sistemine en az 3 yıl elinde tutmak şartıyla en az 500.000 ABD Doları tutarında yatırım yaparak da Türk Vatandaşlığı kazanmanın mümkün olduğunu öngörmektedir. yıllar.

Yatırımcı (Asıl Başvuru Sahibi) ve aile üyeleri: eş (eş/koca) ve 18 yaşından küçük çocuklar için yukarıda belirtilen yatırım seçeneklerinden biri ile Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı almak mümkündür.